Scheiden zonder rechter binnenkort mogelijk


scheiden

Getrouwde stellen die geen minderjarige kinderen hebben, kunnen binnenkort via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk. Dit is gebleken uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, net zoals dat een advocaat aanwezig moet zijn. Bij de nieuwe regeling is dit niet meer het geval. Het is nog steeds mogelijk om voor scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand juridisch advies in te winnen bij een advocaat, notaris of mediator. Deze personen werken vaak met payroll, gezien zij op flexibele tijden werken en zo op een juiste manier verloond worden. Ook blijft het mogelijk om naar de rechter te gaan, al is het niet verplicht. De echtscheidingsprocedure voor echtgenoten met minderjarige kinderen blijft echter ongewijzigd.

Echtparen die willen scheiden zullen daarvoor straks een verzoek kunnen indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.  De echtscheiding kan niet eerder dan veertien dagen nadat het verzoek is ingediend, worden uitgesproken. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet namelijk eerst nagaan of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden, daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. Dit is nodig om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te vernemen dat zij allebei willen scheiden. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register.” – aldus de Rijksoverheid.