Mediator


MEDIATOR

De mediator die gebruik wenst te maken van het ZORGMODEL© dient een opleiding te hebben gevolgd en afgerond aan een opleidingsinstituut voor Family Mediation waar het ZORGMODEL© onderwezen wordt. Dat is onder meer het geval bij de stichting IMFO, het opleidingsinstituut voor de Advocaat-Scheidingsbemiddelaars.

Het is niet toegestaan het ZORGMODEL© te gebruiken zonder dat een opleiding met goed gevolg is voltooid aan een instituut dat gemachtigd is onderricht in het gebruik van het ZORGMODEL© te geven.

De opleiding tot forensisch mediator wordt verzorgd door de bovengenoemde stichting IMFO. Het gaat hier om een specialisatie opleiding, bedoeld voor de reeds ervaren family mediator. Van de forensisch mediator wordt bij uitstek verwacht dat hij/zij in staat is te diagnosticeren. Er dient kennis van het familierecht aanwezig te zijn op het terrein van het conflict ( gezag en omgang bijvoorbeeld). De vaardigheid om mensen in beweging te krijgen en in interactie veranderingen tot stand te brengen dient sterk ontwikkeld te zijn.

Voor de forensisch mediator is het van belang om in contact te komen met de familierechter. De professionals moeten weten wat ze aan elkaar hebben, wat men over en weer mag verwachten. Het is ook goed om kennis te nemen van de inzichten van de familierechter in het conflict en de wijze waarop uitwegen in de impasses worden nagestreefd.
Bent U forensisch mediator in het familie recht en hebt U belangstelling voor een expert meeting met de rechter ? Meldt U zich dan aan middels het daarvoor bestemde formulier. Bij voldoende belangstelling wordt een expert meeting georganiseerd, waarvoor U een uitnodiging zult ontvangen. De melding verplicht tot niets.

Geef een reactie