Ouder


OUDER

Het is niet eenvoudig om het uit elkaar gaan als partners los te zien van het samen zijn en blijven van ouders voor het kind of de kinderen.
Toch ligt hier een opdracht voor alle scheidende mensen.

Het kind heeft er niet voor gekozen. Misschien één van de partners ook niet. Een verwijt aan het adres van de andere partner is begrijpelijk. Een verwijt aan de collega-ouder vraagt om hulp.

Niet zo vanzelfsprekend
Ouderschap na scheiding is niet zo vanzelfsprekend dat eenieder die rol direct vervult als de gewoonste zaak van de wereld. Er liggen zeker valkuilen op de loer. Zo zal dagelijks overleg over moeilijke opvoedingssituaties rond pubers niet meer mogelijk zijn. Kinderen zullen de ouders gemakkelijk tegen elkaar kunnen uitspelen. Naarmate de ouders na scheiding minder samen (leren) werken, des te groter kunnen de problemen rond de kinderen op termijn worden. Competitie of strijd tussen ouders dient vermeden te worden. Verschil van inzicht mag er zijn. Bij een goed ouderschap na scheiding hoort ook daarom een volwassen geschillenregeling.

Bemiddelaar
Het zorgmodel© schenkt aandacht aan belangrijke aspecten rond ouderschap na scheiding. Het verdient de voorkeur dat ouders het zorgmodel© in aanwezigheid van een ervaren bemiddelaar doornemen. De begeleiding door de bemiddelaar vergroot de kansen op een doordachte invulling van het ouderschapsmodel. De bemiddelaar kan er ook voor zorgen dat de kinderen op de juiste wijze worden betrokken bij de invulling van het ouderschap na scheiding: de ouders zijn op de eerste plaats verantwoordelijk; zij informeren de kinderen, bij voorkeur gezamenlijk omtrent de wijze waarop de ouderschapsreorganisatie plaatsvindt (de bemiddeling), omtrent de voorgenomen inhoud van dat ouderschap, voorzover van belang voor het kind en, tenslotte, omtrent het resultaat. Doorgaans zal de bemiddelaar in de loop van dat traject ook zelf een of meerdere keren met de kinderen van gedachten wisselen. Zo ontstaat een evenwichtig geheel waarin eenieder aan bod komt. Het eindresultaat komt meestal al werkende als vanzelfsprekend tot stand.

Extra aandacht
Een ouder kan tegenover problemen komen te staan die onoplosbaar lijken. Extra aandacht is dan geboden. Het probleem van de een blijkt vaak ook het probleem van de ander te zijn. Herkenning helpt. Van daaruit kan de oplossing zichtbaar worden, soms direct, soms via een aanvullend, toegesneden hulpaanbod. Hebt U interesse in het bijwonen van een bijeenkomst met als thema:  de relatie ? Regelmatig worden bij Phoenix opleidingen in Utrecht workshops rond dit thema georganiseerd. U kunt Uw belangstelling tonen  middels het contactformulier.  Invullen van het contactformulier verplicht u tot niets. Uw naam en gegevens worden doorgeleid naar Phoenix opleidingen (mevrouw Anca Poll), met het verzoek U te informeren waar, wanneer en op welke voorwaarden een workshop kan worden bijgewoond.

Tenslotte
– aanvaard dat vandaag moeilijk is
– in morgen ligt de toekomst
– het kind heeft recht op ordening
– beide ouders kijken naar het kind en zien elkaar
– die inspanning geeft vrede en rust.

Geef een reactie