Zorg voor uzelf

Scheiden is nooit fijn. Voor u niet, voor uw partner niet en voor uw kinderen niet. Lees verder hoe u uw scheiding het soepelste kunt laten verlopen.

Slide 1

Kind

Met jou gaan veel kinderen door die crisis heen die je ouders (niet jij!) teweegbrengen. Niet dat je ouders "schuldig" zijn of zo. Zij hebben dit eigenlijk ook niet zo gewild. Maar het gebeurt...

Ouder

Het is niet eenvoudig om het uit elkaar gaan als partners los te zien van het samen zijn en blijven van ouders voor het kind of de kinderen.

Student

Mediation wint terrein. Tot hoever? Wie geïnteresseerd is in het conflict en de weg naar de oplossing ervan zal er goed aan te doen ook kennis te nemen van mediation.

Mediator

Bent U forensisch mediator in het familie recht en hebt U belangstelling voor een expert meeting met de rechter ? Meldt U zich dan aan middels het daarvoor bestemde formulier.

Lees de blog